Förnekelse – en personlig betraktelse

Resilienta Reflexioner är stolta över att presentera vårt andra gästinlägg. Förra året skrev Ulla Brodow om matslöseriet. Denna gång tecknar Olov Fahlander, engagerad i Omställning Linköping ner några iakttagelser om ett minst lika viktigt ämne. Nämligen förnekelsen inför de ändrade utmaningar och levnadsförhållanden som kommer i spåret av klimat- och resursfrågornas sammanfogade konsekvenser:

Jag påverkades tidigt i mitt miljö-tänkande av Bengt Söderbergs bok ”En strategi för överlevnad”. Den innehöll en analys av Svenska miljösituationen som till många delar är skarpsinning och skrämmande.

Den utmynnade i en slags förtvivlan över att samhällets styrande inte ”vill” att de nya villkor vi nu ställs inför skall vara verkliga. ”Business as usual” har blivit beteckningen på denna brist på verklighetssyn. De som har makten i samhället vill i det längsta klamra sig fast vid det gamla samhällets ordning, av vilka de styrande är helt beroende för den världsbild de lever med.  Begreppet förnekelse fick för mig en innebörd. Bengt Söderberg, med all sin klarsyn, verkade ha gett upp. Alla försök att komma vidare gav inget ytterligare resultat. Men jag vägrade ge upp.

Begreppet förnekelse beskrevs även av Stockholm oilawarness grupp där man jämförde fenomenet med den dödsångest som Kübler-Ross beskrivit i sina studier av cancerpatienter. Man går igenom några stadier av förnekelse, som börjar med förnekelse, men som så småningom utmynnar i en acceptans. I det perspektivet har samhället hittills bara nått stadium två  – ”det här ska vi lösa, med teknikens hjälp”. Det är därför så mycket fokus just nu handlar om att beskriva hur vi ska undvika tvågradersmålet, trots att vi i praktiken inget gör någon minskning alls av vårt resursuttag. Den politiska skenbilden kvarstår av att det är möjligt med den nuvarande riktningen för samhällsutvecklingen.

Jag kom också i kontakt med Exergiakademin, en samling oftast pensionerade herrar, som med utgångspunkt i Sigtuna kunde kosta på sig att tala klarspråk genom sin immunitet som pensionärer. De hade analyserat människans vansinne och slog fast att grundfelet som begås av det moderna samhället, handlar om exergi – det faktum att resurser (typ olja och mineraler) förekommer som koncentrat och mänsklig aktivitet innebär att detta skingras, en gång för alla till obrukbart och utspritt avfall. Detta är en dödens väg om man känner naturlagarna. Det mesta av det vi kallar produktion, är i själva verket en destruktion – nedbrytning av sådana koncentrerade resurser. Det är bara naturen själv som förmår omvandla avfall till något nyttigt.

Affordable luxury, Foto: Robert Halvarsson

Det är mycket intressant att försöka förstå ”varför inget händer”. Vilka mekanismer ligger bakom den blockering som leder till att samhället idag inte förbereder sig på den förlamning som ofrånkomligen kommer att drabba oss, när väl striden kring oljan startar på riktigt. Varför förstår inte våra ledare vilket oerhört beroende vi befinner oss i, och hur svårt det kommer att bli att lossgöra sig från detta? Förnekelsen är så svår att ta på, eftersom den handlar om en reaktion som uteblivit. Hur påvisar man det?

Så här formulerade man sig på Agenda21-kontoret, efter tre omsorgsfullt formulerade brev till dem kring frågan:

Vi beklagar att du upplever att vare sig energimyndigheten eller krisberedskapsmyndigheten har bemött din oro på ett önskvärt sätt, men det är dessa myndigheter som har befogenheter att agera i dessa frågor. En viktig tanke att komma ihåg vid spridning av information är att information som kan skapa panik och maktlöshet hos samhällsmedborgare skall användas varligt, politiker och myndigheter är väl medvetna om detta och försöker att skapa en balans mellan information och möjliga lösningar.

 ”Det kan skapa panik” som man sa. Den reaktionen hade jag inte själv tänkt mig, men det är intressant eftersom de uppenbarligen ansåg ämnet såpass eldfängt. Deras uppgift var alltså att lägga locket på, snarare än att tala öppet om vår sårbarhet inför en säker framtid. De ser sin uppgift idag som att informera, men göra detta på ett sätt så inga starkare känslor upprörs. Breven kan läsas i sin helhet här.

Känslan av vanmakt – att som människa inte förmå påverka genom logiska argument till de som har makten – gjorde att omställningsrörelsen startade. Bakom iden med Transition town låg att det som krävs är att själv bygga denna framtid, ofta symboliserad som begreppet Permakultur. Vi kan åtminstone försöka undervisa kring den tillvaro vi tänker oss även om man då riskerar att bli styvmoderligt betraktad av de som fortfarande lever kvar i föreställningen om att dagens expansion kan fortgå obehindrat. Ett litet antal personer känner idag denna oro och det ansvar som vi alla har för oss själva och kommande generationer. Vi väntar på att detta skall kunna växa till en folkrörelse när medvetenhetsgraden växt tillräckligt.

Ett för mig viktigt möte var när jag träffade Tomas Kåberger på ett möte med Jordens vänner utanför Uppsala. Tomas är GD för Energimyndigheten, som jag flera gånger tidigare haft kontakt med via mail. Tomas var en mycket trevlig person, som kände till begreppet peak oil, men jag förstod efter mötet att han inte alls levde med en oro för hur samhället skulle hantera den oundvikliga brist på olja som väntar i västvärlden. Innebörden av detta faktum verkade vara någon annans bekymmer. EM arbetade ju främst på uppdrag av EU och regering. Men vem ska då ringa i alamklockan?, undrade jag. Det som var min utgångspunkt med att träffa honom, fick jag aldrig något svar på. Strax innan, hade jag sett på TV, när beslutet om Förbifart Stockholm togs i kammaren. Inget enda av de alternativ som skissades innebar en minskning av trafiken – som om oljan skulle fortsätta att flöda under överskådlig tid. Jag såg också en kollega till Tomas, som på ett neutralt och sakligt sätt redovisade Sveriges beroende av importerat fossilt bränsle. Där fanns ingen varningsklocka, och bland alla dessa stapeldiagram kunde man ingenstans utläsa att det nu var hög tid att reagera för en alternativ framtid.

Man kan fråga sig varför tanken om Peak Oil aldrig fått det genomslag som Växthuseffekten fått? Den stora skillnaden är Al Gore, som med sin miljonsatsning lyckades övervinna de kommersiella krafter som avgör vilken typ av information som är till gagn för oss. Han lyckades med pengars makt att föra ut ett väsentligt budskap, trots det etablissemang som istället vill hålla oss kvar i okunnighet.

Genom transition-rörelsen kom jag så i kontakt med personer, med vars hjälp vi försökte påverka regeringen direkt – genom upplysning. Vi författade ett mycket tydligt brev (kan läsas i sin helhet här), vars krav var att det nu var hög tid att starta en informationskampanj, som via SVT och SR kunde undervisa svenska folket, på ett liknande sätt som skedde inför folkomröstningen om kärnkraft på 70-talet. Brevet riktades till stadsministern och samtliga ledamöter i jordbruks- och miljöutskottet, liksom till näringsutskottet. Reaktionen därifrån uteblev nästan helt. Ingen verkade förstå allvaret i det vi sa, och det fåtal svar vi fick, handlade snarast om att deras parti arbetar med frågor som är det klassiska – 20 % målet. Man hade läst, men inte förstått allvaret.

Men livet är inte ett TV-spel med en restart-knapp. Med Harry Martinssons ord:

”Om människan förstod allvaret av sina handlingar skull hon dö av skräck, eller göra något åt det.”

Text: Olov Fahlander

Omställning Linköping

Läs gärna även:  

Bok: Den stora förnekelsen, Via Miljöaktuellt.

Fokusera på Peak Oil och rädda klimatet, Via Göteborgsposten.

Uppskjuten oljetopp? Via Effekt magasin.

Tjänstemännens Peak Oil-varningar avfärdades av ministrar, Via Effekt magasin.

Annonser
Taggad , , , , , , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: